Category Archives: Mệnh

Mệnh khuyết Mộc là gì? Những đặc điểm của người thuộc mệnh khuyết Mộc

Mệnh khuyết Mộc là gì? Những đặc điểm của người thuộc mệnh khuyết Mộc

Mệnh khuyết Mộc là gì? Những đặc điểm của người thuộc mệnh khuyết Mộc Mệnh khuyết MỘC sinh vào mùa Thu: từ 8/8 đến 7/11 dương lịch (Dư Kim- Thiếu Mộc) Người sinh tháng Thân, Dậu (ngày 8/08 đến ngày 7/11), bát tự đều Kim vượng, vì vậy phải lấy mộc làm dụng thần quan […]